Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Af bestyrelsens mange opgaver kan nævnes:

  • At fastsætte en maksimalpris, hvor der tages udgangspunkt i den pris der er fastlagt på generalforsamlingen og hertil lægge forbedringer og fratrække forringelser 
  • I grove træk at varetage den udvendige vedligeholdelse, hvor den indvendige vedligeholdelse er andelshaverens ansvar. Se vedtægterne for detaljeret beskrivelse af vedligeholdelsesansvar.
  • For den enkelte andelshaver kan bestyrelsen være behjælpelig med løsningsforslag og kontakter til udbedring af fejl og mangler der hører under andelshaverens ansvar.
  • Har du spørgsmål til overstående eller generelle tvivlsspørgsmål er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

For perioden 2019-2020 består bestyrelsen af:

Formand:                            Ellen Niclasen (22)
Kasserer:                            Allan Aagaard Nielsen (19)
Bestyrelsesmedlemmer:     HelgaSchwedler (16)
                                          ​  Jørgen Sølvtofte (31   
                                            Peter Wilhjelm (34)
Suppleanter:                       Sanne Hornecker (23)
                                            Dorte Skov (5)