Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Af bestyrelsens mange opgaver kan nævnes:

  • At fastsætte en maksimalpris, hvor der tages udgangspunkt i den pris der er fastlagt på generalforsamlingen og hertil lægge forbedringer og fratrække forringelser 
  • I grove træk at varetage den udvendige vedligeholdelse, hvor den indvendige vedligeholdelse er andelshaverens ansvar. Se vedtægterne for detaljeret beskrivelse af vedligeholdelsesansvar.
  • For den enkelte andelshaver kan bestyrelsen være behjælpelig med løsningsforslag og kontakter til udbedring af fejl og mangler der hører under andelshaverens ansvar.
  • Har du spørgsmål til overstående eller generelle tvivlsspørgsmål er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

For perioden 2019-2020 består bestyrelsen af:

Formand:                            Sanne Hornecker (nr. 23) 
Kasserer:                            Allan Aagaard Nielsen (nr. 19)

Næstformand                     Helga Schwedler (nr. 16)
Bestyrelsesmedlemmer:     Peter Wilhjelm (nr. 34)   
                                          Karen Poulsen (nr. 9) 
Suppleanter:                       Dorte Sov (nr. 5) 
                                           Per Aagesen (nr. 36)